dijous, 18 de desembre de 2014

L'AMPA Informa


LA JUNTA DE L’AMPA INFORMA

Us presentem el resum de la reunió de l’AMPA del dia 3 desembre de 2014.
Propera reunió de l’AMPA: dimecres 4 de febrer de 2015 a les 21h a la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, Carrer d’Elkano, 24
Us hi esperem!!!!

1.Informació Consell Escolar

Consell Escolar del 29 d’octubre
Aprovació de l’acta anterior.
L’escola expressa el seu agraïment als pares que varen poder participar a la jornada verda per la seva ajuda i per les tasques que es varen poder realitzar.
S’informa que s’ha fet la reunió de delegats de famílies de cada classe amb l’Equip Directiu.
Es comenta que el Consorci ha contestat la carta que se li va enviar i que no es pot incrementar la quota de menjador.
Aquest curs s’ha iniciat amb 223 alumnes.
Hi haurà dues noies noves, una a quart i una altra a segon.
Full Informatius d’inici de curs, es separarà la part de formularis a signar (que no s’enviarà electrònicament) perquè ha creat certa confusió.
Es comenta que el 25 de maig estava previst celebrar la 2a pasqua i que el 26 era festa de lliure disposició. Es modificaran aquestes dates de festa donat que l’Ajuntament, com que està previst que el 24 de maig hi hagi eleccions municipals, ha canviat la 2a Pasqua a l’1 de juny i, en conseqüència, el dia de festa de lliure disposició es proposarà que sigui el 2 de juny. En la propera reunió, el Consell Escolar ho ha d’aprovar.
Es revisa el PGA i s’explica.
Festa de l’AMPA: es comenten les dates possibles perquè no interfereixin amb les colònies.
Es comenten les sortides.
La LOMCE modifica l’estructura del Consell Escolar però es comenta que a l’Escola es mantindrà el format actual.
S’expliquen com funcionaran les eleccions al consell escolar.

2.Informació de la Comissió Permanent

Permanent del 10 de novembre
Es revisa el procediment de les eleccions al consell escolar.
Respecte a la demanda de EBS d’adquirir unes cistelles de basquet per fer l’activitat d’extraescolars es decideix que s’utilitzaran les que es tenen. S’ha comprovat que l’alçada és correcta per a l’edat dels nens i es donen per bones.
L’escola cedirà l’espai per fer una festa de nadal als joves de la residència de disminuïts psíquics Tres Pins, que està al carrer Dr. Font i Quer.
Es recorda que és important la puntualitat de les famílies al matí i marxar del pati a la tarda quan sona el timbre.
Es recolliran joguines, roba i bates via delegades.
Permanent del 01 de desembre
Es fa un repàs de com han anat les eleccions al Consell Escolar.
Es comenta que deguda la renovació de càrrecs del consell escolar s’han de revisar i canviar alguns representants de l’Ampa a les Comissions dels Consell Escolar: Permanent, Convivència i Menjador i Tallers.
Es va informar de que s’ha fet la reunió de delegats i que es va fer una reunió de les mestres amb les delegades de quart per ampliar informació que no havia quedat prou clara a la reunió de curs. Les delegades de parvulari també han fet una reunió extra amb les mestres per a fer alguns aclariments: un dels temes tractats és que els nens que no poden fer piscina esporàdicament han d’anar a les Picornell i no es poden quedar a l’escola per manca de personal. A les Picornell no està garantit un lloc específic on quedar-se, si fa mal temps.
Es decideix que l’Ampa finançarà un monitor els mesos de més fred per tal de que els nens es puguin quedar a l’escola. Quan fa més calor van a les Picornell i juguen al parc de davant. Aquest increment a partir de l’any que ve es repercutirà a les quotes de piscina. S’informarà quan es tingui clar de quin import s’està parlant.

4. Informació de les diferents comissions.

Comissió de panera: queden bastants números de Nadal, animeu-vos a ajudar a vendre’n.

5. Precs i preguntes.