dijous, 19 de març del 2015

L'AMPA informa

LA JUNTA DE L’AMPA INFORMA

Us presentem el resum de la reunió de l’AMPA del dia 11 de març de 2015.
Propera reunió de l’AMPA: dimecres 8 d’abril de 2015 a les 21h a la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, Carrer d’Elkano,  24
Us hi esperem!!!!

1. Informació consell escolar del 10 de febrer de 2015

-Es farà una cessió d’espais a petició dels pares de 5è i 6è per tal de fer berenars divendres per la tarda al pati de l’escola.
-S’aprova l’acta anterior, el balanç econòmic del 2014 i el pressupost econòmic del 2015.
Impagats, etc..
-El Pau Ayllon, tresorer de l’AMPA, que assisteix a la reunió del Consell com a convidat, explica que el dèficit en els comptes de l’AMPA, provocat pels impagats de les famílies va en augment i que seria convenient, per cursos vinents, prendre algunes mesures per poder tancar els exercicis de curs sense dèficit. Entre les solucions possibles s’apunten que es podria obrir un compte corrent destinat a fons solidari,  augmentar les quotes, o al final de cada curs si hi ha dèficit passar un rebut extra a les famílies per tal de tancar a zero.
Seguidament la secretària acadèmica explica que junt amb la secretària administrativa, col·laboren amb l’AMPA fent un seguiment de les famílies que tenen dificultats econòmiques i que actualment en Consell, s’haurien de prendre alguns acords per tal de poder pactar amb aquestes, les quantitats i els terminis per facilitar el pagament dels seus deutes. Hi ha qui ha rebut ajuda, del fons solidari, per poder fer l’activitat de piscina, amb el compromís de pagar  a terminis la resta del deute i malgrat que mensualment reben avis per part de l’escola, aquests  no compleixen els seus pactes. També hi ha d’altres que han acumulat un deute important i aquests se’ls demana que es posin en contacte amb assistència social. Aviat s’haurà de començar la gestió de les colònies i amb aquestes mateixes famílies i d’altres que s’afegiran, s’haurà de pactar els terminis per tal que tots els alumnes puguin anar de colònies.
Explicada la situació, s’obre un debat i tots els membres del Consell intervenen exposant la seva opinió.
Per acabar s’arriba a l’acord que :
-Les famílies que han rebut ajudes del fons solidari i  no compleixen els pactes acordats, hauran de deixar de fer l’activitat de piscina sinó paguen la resta que deuen. Del que es tracta és que prenguin consciència que la seva actitud té repercussions i que tota la resta de pares estan col·laborant per què els seus fills puguin fer les activitats.
-Respecte a les colònies, en el cas de les famílies que per raons econòmiques no puguin fer l’activitat, s’estudiarà cada cas individualment i es tractarà  d’ajudar i d’establir uns pactes que s’hauran de complir per poder anar de colònies. L’objectiu és que cap alumne es quedi sense anar de colònies per raons econòmiques, però també es valora que tothom ha de fer l’esforç i complir els compromisos, encara que les dificultats siguin importants. Ningú pot anar de colònies gratuïtament.
-Ens instal·laran una antena per mesurar la radiació electromagnètica que es rep en el centre. Es tracta d’un sistema de mesura distribuït pel territori i que permet conèixer els diferents tipus de radiació que arriba als llocs de detecció.
-Com ja s’han renovat els Consells Escolars dels centres ara s’han de renovar els CE del Districte i el CE de Barcelona. Si hi ha algú interessat a presentar-se, ho pot fer.
-Es revisen i es validen les comissions del Consell Escolar.
-Les jornades de “Portes Obertes” es faran els dies 26 de febrer i 2 de març a les 15h.
-El període de preinscripció serà del 10 al 17 de març.
-La Comissió de menjador va informar de les modificacions que s’estan fent arrel de el seguiment que s’ha fet des de la comissió.
-S’aprova el PGA 2014-15.
-En Joan explica que demana al Consell Escolar l’aprovació, si escau, per poder fer la xerrada sobre Internet segura, a càrrec dels mossos d’esquadra. Fa dos anys es va fer, però  algunes famílies van mostrar el seu desacord en què els mossos d’esquadra assistissin a l’aula amb les pistoles. Des de l’escola s’ha analitzat l’activitat, en claustre, i es creu que és convenient fer-la; s’han  buscat altres propostes amb presència directa però no s’han trobat. També s’ha parlat amb els mossos preguntant si poden  venir a l’escola sense pistola, però la seva resposta és taxativa, estan en hores de feina i és el seu uniforme. Ells estan disposats, si cal,  a parlar amb les famílies. Pel que fa als alumnes tenen molts dubtes i neguits sobre el tema de la seguretat a Internet i estan molt interessats per poder escoltar la xerrada.
Es fa una votació: 10 membres voten SI i hi ha3 abstencions.
Queda aprovada l’activitat.
-Es revisen els punts que s’han afegit a les NOFC.
-S’aproven les modificacions presentades al document “Pla de Funcionament del Servei Escolar de Menjador”.
-La comissió d’extraescolars està elaborant la proposta per portar a terme el Casal d’estiu. S’aprova la cessió de les instal·lacions per a que es pugui desenvolupar l’activitat.
-S’exposa que un grup de famílies de P3, P4 i P5 han proposat a l’escola de poder entrar a l’aula a recollir els fills per la tarda algun dia al mes. Ja es va parlar en una reunió de delegades i en una reunió que varen mantenir les mestres de parvulari amb representants de les famílies.
L’escola creu que per la tarda hi ha els monitors i que no volen que s’hagin de fer responsables d’aquesta situació, així com que ja obren l’escola cada vegada que s’acaba un projecte i en diferents festes. S’emplacen a tornar-ne a parlar i es convocarà una nova reunió.
-Hi ha una proposta d’alguns pares de P4 que creuen que aprofitant que a la classe hi ha alumnes amb diverses nacionalitats es podria treballar el tema de la interculturalitat, maneres diferents de viure, ...Es recull la proposta.
-Es confirma que dimarts 2 de juny serà dia de lliure disposició. S’informarà per escrit a les famílies.
-Es concreta que la festa de final de curs organitzada per l’AMPA es farà el 19 de juny i coincidirà amb el dinar del personal de final de curs que organitza l’escola.

2. Informació comissió permanent

9 de febrer
-L’escola segueix treballant per resoldre el sistema de comunicats d’emergència.
-Carnestoltes: s’informa que es farà al pati de dalt. Es valora molt positivament el canvi per part de les famílies.

9 de març
-L’activitat que han organitzat les classes de 5è i 6è els divendres per la tarda estan funcionant molt bé. Es farà tots els divendres excepte abans de setmana santa i sant jordi i fins a principis de maig.
-Colònies: hi ha preocupació pel preu de les colònies. L’escola farà una proposta de possibles modificacions i es farà una enquesta a les famílies per saber l’opinió de la comunitat.
-Canvi de normativa sobre la puntualitat i/o assistència. S’ha d’informar a partir d’un 5% d’absència a la Generalitat. No cal justificar absències puntuals.  A la web s’ha penjat un formulari per justificar les absències.
-Les jornades de portes obertes van anar molt bé.
-Baixes del Jose i la Teresa, i l’Anna de P3, hi ha una substituta de l’Anna de moment fins a setmana santa i potser fins a final de curs.
-Reunió delegats p3-p4-p5

3. Informació comissió econòmica

No n’hi ha hagut. S’està renovant la comissió.

4. Festa final de curs

Les famílies de 4rt ja hi treballen. Ja tenim DJ!

5. Informació de les diferents comissions

-Comissió web: s’estan fent les primeres proves del blog. Fa falta algú més a la comissió.
-Comissió revista: demanen algun altre col.laborador.
-Comissió de casal i d’extraescolars: s’està treballant molt amb el casal i s’està avançant amb valors IPP i amb el casal de Nou Barris i s’informarà de totes les novetats properament. Es farà un sondeig d’extraescolars que poden interessar a les famílies per al proper curs.
-Comissió de menjador s’ha posat en contacte amb la comissió de menjador del Bosc i es coordinaran doncs tots dos tenim a Pam i Pipa com a empresa de menjador.

6. Delegats

-Es va fer la reunió dels delegats de P3, P4 i P5 amb l’escola.
Les delegades varen formular tres demandes:
Accedir a l’aula de forma natural algun dia per recollir els nens.
Millorar la comunicació amb l’escola.
Aprofitar la interculturalitat dels pares de l’escola per treballar el tema.
L’escola va presentar una llista de dies en els que es pot entrar a l’escola i va insistir que per la tarda hi ha els monitors i que creuen que és una responsabilitat que no els pertoca.

7. Precs i preguntes

Renovació de junta: hi ha molts càrrecs de la junta que ja porten uns quants anys i que pleguen aquest any. Entre aquests hi ha el president i el secretari, i aniria molt bé que hi hagués gent disposada a anar agafant el relleu.
Reunió de FAPAC: Hi ha hagut una reunió de la delegació de Sants Montjuich de la Fapac. El president hi ha assistit.
El Bosc estan engegant el projecte dels camins escolars. Es planteja tornar-ho a engegar a Tres Pins. Ens informarem de com funcionen i mirarem si l’Escola està interessada en treballar-ho. Fa cinc o sis anys ja es va iniciar i l’escola no es va mostrar molt interessada.
Es proposa aprofitar la diversitat cultural de les famílies de l’escola com un actiu i es proposa engegar una activitat de multilingüisme: es crearà una comissió per estudiar-ho i per fer una proposta més concreta.