divendres, 22 de maig del 2015

LA JUNTA DE L’AMPA INFORMA

Us presentem el resum de la reunió de l’AMPA del dia 13 de maig de 2015.
Propera reunió de l’AMPA: dimecres 10 de juny de 2015 a les 21h, lloc a confirmar.  
Us hi esperem!!!!

1. Propostes de canvis en el format, horari i/o dia de les reunions mensuals de l’AMPA
-El president proposa que la Junta es reuneixi abans de fer les reunions obertes de l’Ampa per tal de resoldre aspectes més administratius. Això permetria tenir més temps a les reunions obertes per debatre els temes que van sorgint.
-També es proposa repensar l’horari de les reunions de l’Ampa per veure si més d’hora permetria venir a més gent.

2. Informacions de:
FaPac i d’altres entitats
-Demà hi ha un debat amb partits polítics que es presenten a les eleccions sobre educació i polítiques educatives organitzat per la FAPAC. Hi assistiran dos membres de l’Ampa i s’han presentat algunes preguntes sobre aspectes que afecten a la comunitat de l’Escola.
-La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec ens reclamen una mica de participació. Hi ha tres activitats principals a les que ens demanen que assistim: AGO Assemblea General Ordinària, sopar de nadal i Mostra d’entitats. Es tindrà en compte. De moment a la mostra d’entitats d’aquest any ja no hi som a temps. 
 
Comissió econòmica
Reunida dilluns 11 de maig: el canvis legislatius referents a associacions i degut al volum de diners que mou l’Ampa requereix un canvi en el sistema de gestió. S’estan estudiant quines opcions hi ha per adaptar-nos-hi.
S’estan preparant els Estatuts de l’Ampa perquè s’han de renovar. S’hauran d’aprovar en Assemblea. 

Comissió Permanent
Dilluns 11 de maig:
-Hi haurà consell escolar el 26 de maig per confirmar Pam i Pipa per al proper curs.
-Es va fer una proposta de dies de lliure disposició per a l’any que ve i es votarà al Consell Escolar de maig. Des de l’Ampa, es demana que s’intenti seguir els dies que diu l’Ajuntament.
-L’escola està fent una prova pilot per als comunicats importants per a les famílies sordes a través de video. 
-Els tallers de pares es faran al llarg d’aquest últim trimestre. S’ha endarrerit molt perquè l’Ampa ha trigat en tancar la inscripció de pares i concretar els resultats. Des de l’Escola es farà un mail per explicar els tallers i dates.
-Ampliació de rati a P5, entra una nena sorda. 
-L’escola demana una brigada de pares per folrar llibres de la biblioteca. S’avisarà via delegats proposant alguna data concreta per anar-hi.
-L’escola demana que l’Ampa faci una enquesta als pares per saber l’opinió de les famílies sobre les colònies i el seu cost. La Laura Conti i l’Amàlia Robb estudiaran el redactat i el “timing”. Es farà una assemblea-debat sobre el tema i l’escola explicarà el paper de les colònies dintre del projecte educatiu i el perquè de com estan plantejades.
-Es va parlar de les proves de 3er. Pel que sabem a l’escola li semblen bé perquè els ajuda a saber el nivell de les assignatures. A l’Ampa hi ha diversitat d’opinions però poca informació. Es decideix recollir més informació i preguntar a l’escola que ha fet amb els resultats, abans de posicionar-nos. 
-El plafó de l’entrada de parvulari estarà a disposició de l’Ampa per penjar notícies i informacions. 

3. Comissió de reciclatge i socialització de llibres
S’ha de reunir amb el Joan per decidir si s’ha d’incorporar algun nou llibre de text. Es vol allargar amb els llibres actuals a l’espera de veure com evoluciona la Lomce. Es podria començar progressivament per anar canviant-ne algun. 
S’avisarà a les famílies per anar a fer els pacs per al proper curs. Cada classe haurà de fer els seus pacs. Els nens que hagin fet malbé o perdut els llibres hauran de comprar-los nous.

4. Comissió del Casal d’estiu
Tot va fantàstic! S’està negociant amb Pam i Pipa perquè s’ocupin del dinar.

5. Festa de l'Ampa
Es farà el 19 de juny, últim dia d’escola, a partir de les 18h.
Hi haurà paella vegetal i el tema escollit és les cultures del món.

6. Creació de noves comissions i/o grups de treball incloent-hi:
‘Bus a peu’
És com els camins escolars però amb menys infraestructura. Al Bosc ho estan preparant per al proper curs. L’escola està interessada però s’hauria de fer una enquesta de que opinen els pares de tres pins. El Bosc ens ha cedit l’enquesta que han utilitzat ells.
 
Xarxa d’AMPA s de Montjuïc/Poble-sec
S’està creant una xarxa d’Ampes del barri.

Xarxa Clau
Es una iniciativa de la Fapac amb fons de la comunitat Europea per la participació de les famílies a l’escola i a la jornada escolar. Al Carles I s’estan movent per fer una jornada conjunta per explicar el que és. Es farà cap a octubre o novembre.

Comunicació
Es proposa de fer una comissió de comunicació per gestionar la relació amb la Fapac, Coordinadora d’entitats, Xarxa d’Ampes del Poble Sec, etc...
Es proposa fer propaganda de les comissions de l’Ampa quan hi hagi activitats a l’Escola per animar a les famílies a participar i a apuntar-se a algunes comissions.
Es proposa renovar i actualitzar l’explicació de cada comissió per a la web.

7. Renovació de Comissions i Junta de cara el curs 2015-16
La comissió Pinyons Press demana ajuda per acabar el número de Sant Jordi. Són pocs i la persona que fa la maquetació aquest cop no ho pot fer. Es necessita un parell de pares/mares que sàpiguen utilitzar el programa inDesign d’Adobe i que pugui ajudar. Per a cada número de la revista la tasca que es fa és: recopilar els textos i dibuixos, corregir, maquetar i passar-ho a PDF per portar-la a imprimir i fer-la arribar a l’escola.