dilluns, 26 d’octubre del 2015

Resum de la reunió de l’AMPA del dia 07 d’octubre de 2015

Us presentem el resum de la reunió de l’AMPA del dia 07 d’octubre de 2015.


Propera reunió de l’AMPA: assemblea general ordinària dimecres 4 de novembre de 2015 a les 16:45 en primera convocatòria i a les 17:00 en segona convocatòria a l’escola Tres Pins. Hi haurà servei de guarderia.  
Us hi esperem!!!!

1. Presentació de la junta i benvinguda de les famílies noves que assisteixin.

Ens presentem els assistents a la reunió i es dona la benvinguda als pares nou

2. Informació de la comissió permanent.

S’informa dels temes tractats a la última comissió permanent:

La coordinadora dels monitors, Ivette, està de baixa. L’Alba la substitueix i farà de coordinadora durant la seva absència.

S’informa que hi ha hagut molta mobilitat d’alumnes al llarg del mes de setembre, que alguns han marxat i han alliberat algunes places.

S’estudiarà la implantació del projecte Bus a peu que s’està iniciant a l’escola del Bosc i del que s’està recollint informació. Es farà una enquesta per veure quantes famílies hi podrien estar interessades i en farien ús.

S’estudiarà si es fa una extraescolar d’anglès.

Es va tornar a parlar de les colònies i del seu cost. L’Ampa proposa que s’iniciïn les accions necessàries per conèixer l’opinió de les famílies i per informar del pes i el valor de les colònies en el projecte pedagògic de l’Escola. Animem a enriquir el debat per trobar un consens el més ampli possible en el disseny de les colònies. 


3. Informació consell escolar de juliol.

Com cada any a final de curs l’escola presenta en el Consell Escolar els resultats acadèmics dels diferents nivells i la valoració del curs, així com els resultats de les proves de les Competències Bàsiques de 6è i de 3r.

S’exposa la planificació del nou curs: professorat, alumnes, dies de festa, projectes, etc

4. Fixar la data de la Jornada verda i material.

Es fixa la data de la Jornada Verda pel proper diumenge 25 d’octubre.

5. Fixar la data de l'assemblea general ordinària de l'Ampa.

Es fixa la data de l’Assemblea general ordinària per al proper 4 de novembre a l’horari habitual a la sala d’actes de l’Escola.

6. Valoració casal d'estiu.

Es fa una valoració molt positiva del funcionament del casal d’estiu. S’han rebut bones crítiques i les famílies varen acabar molt contentes.

S’estudiarà millorar alguns aspectes que s’han detectat que no varen funcionar del tot bé sobretot en la gestió d’inscripcions. S’intentarà implementar l’inscripció telemàtica, donar prioritat als alumnes de l’escola, millorar les preinscripcions, establir els límits per setmanes, que quan es facin les preinscripcions hi hagi algú amb coneixements de llengua de signes.

Des de la organització s’ha fet notar de que alguns pares arribaven molt tard a recollir els nens i els monitors s’havien de quedar més temps del previst.

Molt bona feina de la comissió del casal d’estiu!


7. Bus a peu.

Es farà un sondeig per veure si hi ha pares interessats i s’estudiarà si es pot fer una comissió. Es parlarà a l’assemblea ordinària.

8. Valoració festa fi de curs. 

La festa va anar molt bé i hi ha hagut beneficis que passen al fons solidari


9. Debat renovació de la junta. 

La junta actual després de un temps d’estar dirigint l’Ampa ha decidit no continuar i buscar una renovació dels càrrecs. A l’assemblea ordinària dimitirà i s’haurà de buscar substituts. Fins ara tenim un futur tresorer i es necessita un president/a i un secretari/a.


10. Informació de les diferents comissions

Menjador: es reuniran el dia 29 d’octubre.

Extraescolars: Es vol implementar les extraescolars, aquest any s’han afegit Hip-Hop i Circ, es revisen el número de nens apuntats.

Clic comissió llengües i cultures: proposen que la jornada verda s’aprofiti per portar menjars de diferents parts del mon i que compartim el que portem.

Xerrades, s’ha de comentar a l’assemblea que aquesta comissió no té ningú, i que s’ha de renovar... es planteja si podrien fer xerrades els pares?

Comissió econòmica: modificació de la gestió de rebuts. Ja s’ha informat a les famílies.

Comissió de pinyons press: falta gent!


11. Delegats
No hi ha temes dels delegats.


12. Precs i preguntes

S’explica que es farà un curs de formació sanitària per mestres i monitors impartit per professionals del sistema d’emergències mediques.