dimarts, 5 de juliol del 2016

Pep López publica un clip de suport a la Plataforma volem signar i escoltar amb la participació de nens de l'escola

Nens sords de l'escola han participat en el vídeo clip oficial de la cançó "Les mans de la Irene" del Pep López. Aquesta cançó obre l'espectacle "El món de la Irene" de la Companyia de Pep López. Una proposta pionera en incloure la llengua de signes als espectacles adreçats als infants i famílies. Aquest espectacle ha estat programat en Campanyes de l'Anem al Teatre, Grups Xarxa, ...i va rebre un Premi FETEN l'any 2013. Va ser representat durant l'any 2015 al Festival "Una mirada diferente" al Centro Dramático Nacional.

Es tracta del principi d'un gran projecte que vol portar l'espectacle sencer a teatres de Catalunya i, traduït a llengua de signes espanyola, també a la resta de l'estat.

Està clar que aquests nens estan fets uns artistassos!


La Plataforma volem signar i escoltar representa a diferents col·lectius de la comunitat sorda que defensen el seu dret, reconegut a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Llei de la llengua de signes catalana, de rebre una educació bilingüe en modalitat oral i de llengua de signes.