dimarts, 10 d’abril de 2018

Acta Junta AMPA 13 Març 2018

ACTA DE LA JUNTA DE L’A.M.P.A. EL DIMARTS 13 DE MARÇ DEL 2018
Reunits a la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, passem a seguir l’ordre del dia i a tractar els punts iniciats.

1. Informe de la Comissió Permanent

- es tracta la problemàtica dels retards a l’hora d’arribada a l’escola. Que les portes estiguin obertes fins a les 9:10 no vol dir que es pugui entrar tard. L’hora d’arribada a l’escola és a les 9 del matí. Es demana als pares que siguin puntuals.
- s’ha fet la convocatòria via circulars i delegats de la crida dels tallers dels pares. S’està esperant rebre les propostes.
- s’ha rebut una carta del Director de la Muntanya de Montjuïc perquè l’escola es pugui incorporar a les diverses comissions que s’estan creant en el marc del Pla de Barri del Poble Sec. Des de l’escola es pensa que l’A.M.P.A. podria incorporar-se a les comissions de mobilitat i d’ecologia urbana.
- el dia 21 de març hi ha 3 xerrades que coincideixen: conclusions de l’experiència de coeducació del curs passat (Filalagulla), el camí escolar (Ajuntament) i autoritats i límits (Ajuntament). Filalagulla tenen molt atapeïda l’agenda, però demanarem a veure si poden buscar un altre dia per fer la seva xerrada, ja que les altres dues no depèn de nosaltres canviar la data.
- ja s’ha parlat també de l’aparcament per a bicicletes i l’escola es posarà en contacte immediatament amb el consorci per gestionar-ne la col·locació.

2. Resum de la reunió de delegats

No hi ha cap delegat a la reunió i no en tenim cap acta de resum, aquest punt queda pendent.

3. Actualització de les dades de les comissions

S’està actualitzant el llistat i els contactes. Hi ha un pare que ho ha està fent.

4. Pinyons Press de Sant Jordi

Ara ha de sortir el número de març, i el següent serà el número de juny. No sabem si abans s’havia fet o no, però enguany volem fer un número especial de Sant Jordi amb paper. Farem aquest número que recollirà els dibuixos i els textos de tots els nens, o com a mínim dels premiats de cada cicle.
De cara al número de juny el Dago no hi serà, i necessitarem algú que coordini i maqueti el número. El Gerard s’ofereix per fer la maquetació. Ens falta algú que ajudi a coordinar-lo amb el Joan.

5. Participació a la jornada de neteja organitzada per l'A.M.P.A. d'El Bosc a la falda de Montjuïc a l'entorn de la Satalia

L’A.M.P.A. també hi participa. Serà el dia 8 d’abril.
En paral·lel hi ha un grup de mares que es volia apuntar a un projecte de neteja per al març que és una diada internacional.
De passada volem posar de manifest que no hi ha cap paperera des de la sortida de l’escola fins a l’estació del funciular. I també volem insistir en la responsabilitat de cadascú, en especial dels pares i mares que fem el camí cada dia i portem berenars i beguda. Es tiren massa plàstics i papers del tot innecessaris i que provenen majoritàriament dels nostres fills i nosaltres mateixos.

6. Antena de telefonia

Des de la Comissió d’antena ens han fet saber que no vindrien a la reunió perquè hi ha nous documents i estan analitzant les dades. També ens han fet saber que convocarien una reunió en breu.
Anteriorment, i abans de la reunió de la Permanent d’ahir, ja es va fer una reunió de la Comissió Permanent + Comissió d’antena. La directora va presentar un informe oficial del Consorci amb el mesurament de les radiacions. Segons aquestes mesures l’escola compleix la normativa legal vigent, i fins i tot hi està per sota. La mitjana des del 1/01/2015 fins el 08/03/2018 de mesura a l’escola és de 0,43 V/m. Està per sota, fins i tot, dels valors que es recomanen des de la Unió Europea, que és de 0,6 V/m.
L’informe de les mesures que es van fer des de la Comissió d’antena està fet amb uns barems que no són els mateixos. No tenim manera de saber a quan equival les mesures oficials amb les unitats de mesura que apareixen a l’informe.
En tot cas no tenim cap lectura que ens ofereixi una dada que sigui preocupant, tots els números ens donen una lectura que està fins i tot per sota de la recomanació de la OMS i de la Unió Europea.
No tenim ningú que pugui interpretar l’informe adequadament, perquè segons tot el que estem rebent, tot està bé.
Si el que es dubta és si la localització del punt de mesura és erroni, el que es pot demanar al Consorci és que es recol·loqui temporalment el mesurador a la zona que se sospita que té més radiacions.
Com a AMPA el que tenim clar és que no podem prendre cap mesura ni posició sense saber res del tema ni ser-ne experts ni tan sols ser capaços de saber què se’n diu científicament.
El que ens preocupa és la possible alarma que es pot generar quan no estem rebent cap informe ni dada conclusiva. No tenim cap criteri. Ni tan sols els estudis de la OMS duien enlloc que hi hagi una relació directa entre emissions, radiacions i malalties. Ni la Diputació ni cap expert no ho certifica. Nosaltres ens sentim incapacitats i no gens informats per poder prendre cap decisió ni tenir cap criteri.
Hi ha motes altres coses que sí que estan demostrades, com ara la qualitat de l’aire, i en canvi ningú no ho batalla. O per exemple que no es parli dels cotxes davant la porta de l’escola i els fums que els nens respiren…
Necessitem poder avaluar les dades dels dos informes de manera neutral i objectiva abans de poder dir res en concret.

7. Festa de l’AMPA

Ja hi ha data, serà el proper 15 de juny. Hi ha un tema triat, però encara no és oficial. Ja es farà saber quan toqui. Les comissions estan creades i va tot endavant.

8. Reunió pendent amb el Director de la Muntanya de Montjuïc

Enllaçant amb el que es va comentar a la permanent d’ahir, l’AMPA té pendent una reunió amb el Director de la Muntanya per parlar de tots els temes que a nosaltres ens afecten i fer les propostes que creguem oportunes.
També ens incorporarem  als grups de treball que s’estan generant, i que s’estan constituint fins el dia 26 de març. Ens intentarem incorporar al grup de treball d’ecologia urbana i al grup de treball de mobilitat.
Escriurem també una carta prèvia a al reunió amb el Director de la Muntanya perquè hem detectat alguns temes que creiem que han de ser tractats de manera urgent.

9. Precs i preguntes

S’ha de presentar la justificació de la subvenció de la Diputació, s’ha de fer i tenim fins el 3 d’abril.
Hi ha moltes queixes del menjador, ja hi ha hagut pares que hi han anat i sembla que hi ha més queixes que abans. Es un front obert que caldrà anar seguint.
S’aixeca la sessió.