dimarts, 12 de novembre del 2019

Escoles + Sostenibles

♻️♻️ La nostra escola participa en el projecte “Escoles Sostenibles” (Agenda 21).
Aquest projecte ens dóna la possibilitat que els nostres alumnes es conscienciïn de la importància de la correcta recollida de residus especials. Aquests són els que, per la seva composició, no s’han de llençar en els contenidors habituals del carrer sinó que han de seguir un canal especial de recollida i tractament per tal d’evitar que generin problemes ambientals.
Per tal de donar a conèixer als nens/es el funcionament de la recollida selectiva d’aquests materials, el dimarts 19 de novembre vindrà a l’escola el Punt Verd Mòbil Escolar. Donat que són els propis alumnes els que acudeixen a lliurar els residus, us demanem que :
🔴 a partir del dijous 14 de novembre i fins el dimarts 19,
els vostres fill/es comencin a portar les coses que vulgueu llençar al Punt Verd Mòbil escolar.