AMPA / AFA


L'Associació de families d'alumnes (AFA) es va fundar l'any 1996 i té com a objectiu assolir la col·laboració de les mares, els pares o els tutors dels alumnes del centre, en la seva formació en l'aspecte cultural, professional, recreatiu, familiar i social.
Formen part de l'AFA totes aquelles mares, pares o tutors d'alumnes del centre.
Els òrgans de govern de l'AFA són:
·      L'assemblea general
·      La junta

L'assemblea general

L'assemblea general és l'òrgan de govern de l'AFA. En formen part tots els socis i, com a mínim, s'ha de reunir obligatòriament un cop cada any. La reunió ordinària de l'assemblea s'acostuma a fer durant el mes de novembre.

La junta directiva

La junta directiva és l'òrgan executiu de l'AFA i els seus membres són escollits per l'assemblea general. Actualment, els membres de la junta són:

President: Josep Maria Mateos
Vice-president:  Dago Alvarado
Secretari:  Cesca Carreras (P5 i 2on)
Tresorer: Roberta Peres (P5)
Vocals: Silvia Curco, Marta Cucarella, Bianca Rutigliano, Monica Fernandez

Podeu contactar amb la junta a través de l'adreça junta@ampa3pins.org


Les comissions actuals:

     CASAL D'ESTIU -ES NECESSITEN VOLUNTARIS- ampa3pins@gmail.com
     CURS LSC lsc.trespins@gmail.com
     ECONOMIA I SUBVENCIONS comissioeconomica3pins@gmail.com
     EXTRAESCOLARS -ES NECESSITEN VOLUNTARIS- ampa3pins@gmail.com
     ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT  trespinseco@gmail.com
     FACEBOOK -ES NECESSITEN VOLUNTARIS- info.ampa3pins@gmail.com
     JORNADA VERDA / LUDOTECA / COSTURA / MERCADILLO ROBA mechaviz@hotmail.com
     MENJADOR javic84@hotmail.com
     NOVES TECNOLOGIES, WEB AMPA, E INTERESCOLES info.ampa3pins@gmail.com
     PANERA NADAL -ES NECESSITEN VOLUNTARIS- afa3pins@gmail.com
     REVISTA PINYONS PRESS pinyons.press.3pins@gmail.com
     TALLERS DE PARES -ES NECESSITEN VOLUNTARIS- afa3pins@gmail.com