AMPA


L'Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) es va fundar l'any 1996 i té com a objectiu assolir la col·laboració de les mares, els pares o els tutors dels alumnes del centre, en la seva formació en l'aspecte cultural, professional, recreatiu, familiar i social.
Formen part de l'AMPA totes aquelles mares, pares o tutors d'alumnes del centre.
Els òrgans de govern de l'AMPA són:
·      L'assemblea general
·      La junta

L'assemblea general

L'assemblea general és l'òrgan de govern de l'AMPA. En formen part tots els socis i, com a mínim, s'ha de reunir obligatòriament un cop cada any. La reunió ordinària de l'assemblea s'acostuma a fer durant el mes de novembre.

La junta directiva

La junta directiva és l'òrgan executiu de l'AMPA i els seus membres són escollits per l'assemblea general. Actualment, els membres de la junta són:

Presidenta: Sílvia Curcó
Vice-presidenta:  Roger Costa
Secretari: Gerard Altaió / ANY de TRANSICIÓ / -->
Tresorer: Marc Piñana / ANY de TRANSICIÓ / -->
Vocals: John Costelloe, Francesc Rambla, Oriol Vidal, Consuelo Vega

Podeu contactar amb la junta a través de l'adreça junta@ampa3pins.org