AMPA / AFA


L'Associació de families d'alumnes (AFA) es va fundar l'any 1996 i té com a objectiu assolir la col·laboració de les mares, els pares o els tutors dels alumnes del centre, en la seva formació en l'aspecte cultural, professional, recreatiu, familiar i social.
Formen part de l'AFA totes aquelles mares, pares o tutors d'alumnes del centre.
Els òrgans de govern de l'AFA són:
·      L'assemblea general
·      La junta

L'assemblea general

L'assemblea general és l'òrgan de govern de l'AFA. En formen part tots els socis i, com a mínim, s'ha de reunir obligatòriament un cop cada any. La reunió ordinària de l'assemblea s'acostuma a fer durant el mes de novembre.

La junta directiva

La junta directiva és l'òrgan executiu de l'AFA i els seus membres són escollits per l'assemblea general. Actualment, els membres de la junta són:

President: Josep Maria Mateos (1er i P4)
Vice-president:  Dago Alvarado (6e i 2on)
Secretari:  Nuria Vidal Fernandes (P4)
Tresorer: Roberta Tavares Peres (1er)
Vocals:  Marta Cucarella (2on), Araceli Martin (1er), Lucia Regla Moreu (2on i P5), Silvia Pitarella (2on i P5)

Podeu contactar amb la junta a través de l'adreça afa3pins@gmail.com