Escola

Escola Municipal Tres Pins
Tel.: 93. 423.92.10 i 93.423.90.56
Carrer dels Tres Pins, 28. 08038 Barcelona
http://www.bcn.es/trespins/

logo del 25è aniversari de l'escola
signe de l'Escola Tres Pins